Blogovi

Hack vĩnh viễn chip mực HP 150A bằng phần mềm - Dịch vụ hack chip mực máy in HP 150A giá rẻ tại Bình Định: xóa hoàn toàn lỗi mực very low toner stop, toner is very low, máy in HP 150A không khởi động, không in được, đèn đỏ, đèn 3 chấm, đèn chấm than, đèn mực nhấp nháy, B/Y/M/C cartridge is very low, toner life end, change new cartridge, install toner, lỗi Wait Image Image Error Reset...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson SX210 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson SX210 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson SX210 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson SX210 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson RX565 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson RX565 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson RX565 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson RX565 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson R240 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson R240 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson R240 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson R240 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PX650 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PX650 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PX650 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PX650 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PM-T990 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PM-T990 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PM-T990 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PM-T990 (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PM235 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PM235 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PM235 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PM235 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson NX530 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson NX530 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson NX530 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson NX530 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson ME-320 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson ME-320 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson ME-320 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson ME-320 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson L850 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson L850 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson L850 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson L850 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson L1800 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson L1800 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson L1800 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson L1800 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson EP-902A bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson EP-902A nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson EP-902A đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson EP-902A (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson DX7400 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson DX7400 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson DX7400 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson DX7400 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson CX5000 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson CX5000 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson CX5000 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson CX5000 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson C94 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson C94 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson C94 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson C94 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson C41 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson C41 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson C41 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson C41 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson Artisan 50 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson Artisan 50 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson Artisan 50 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson Artisan 50 (nếu có)...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Tân Lạc-Hòa Bình: Đông Lai, Gia Mô, Lỗ Sơn, Mỹ Hòa, Ngọc Mỹ, Ngổ Luông, Nhân Mỹ, Phong Phú, Phú Cường, Phú Vinh, Quyết Chiến, Suối Hoa, Thanh Hối, Tử Nê, Vân Sơn. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải phần mềm reset counter Epson T1110 Adjustment Program theo link chia sẻ dưới đây: -...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Yên Khánh-Ninh Bình: Khánh An, Khánh Công, Khánh Cư, Khánh Cường, Khánh Hải, Khánh Hòa, Khánh Hội, Khánh Hồng, Khánh Lợi, Khánh Mậu, Khánh Nhạc, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thiện, Khánh Thủy, Khánh Tiên, Khánh Trung, Khánh Vân. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải phần mềm reset counter Epson...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Thanh Hà-Hải Dương: An Phượng, Cẩm Chế, Hồng Lạc, Liên Mạc, Tân An, Tân Việt, Thanh An, Thanh Cường, Thanh Hải, Thanh Hồng, Thanh Khê, Thanh Lang, Thanh Quang, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Xuân, Việt Hồng, Vĩnh Lập. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải phần mềm reset counter Epson T1110...

ETC